Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Andrzeja Artykiewicza.

Już na ostatnim roku studiów rozpoczęła pracę jako pedagog i akompaniator w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. F. Nowowiejskiego w Kwidzynie (praca w latach 2005-2012).

Jednocześnie w 2006 roku podjęła pracę w Sopockiej Szkole Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki, gdzie nadal pracuje i odnosi sukcesy pedagogiczne.

Od 2008 roku pracuje jako akompaniator i pedagog fortepianu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Jako solistka, akompaniatorka i kameralistka brała udział w wielu koncertach krajowych np. odbywających się cyklicznie: „Muzyka Chopina na gdańskich przedprożach”, „Muzyka w Oliwskim Ratuszu Kultury”, „Czwartkowe Wieczory Muzyczne” w Dworku Sierakowskich w Sopocie, „3City Piano Days” – z koncertem finałowym w Radiu Gdańsk w 2019 roku, jak również w koncertach zagranicznych m.in. w Barze na Ukrainie, we Frankenthalu w Niemczech czy w Oskarshamn w Szwecji.

Jej uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

Jako akompaniator wielokrotnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia na konkursach i przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej. Wielokrotnie nagradzana za wyróżniającą pracę pedagogiczną. Wśród nagród m.in. Nagroda Prezydenta Sopotu w 2018 roku, Nagroda Rektora w 2018 roku, odznaka honorowa ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2016 roku.

Zajmuje się również działalnością charytatywną. Współpracując z Fundacją Źródło Tworzenia, organizuje koncerty na rzecz niepełnosprawnego ucznia.

 

aktualizacja: 6.05.2020