Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Grażyny Fiedoruk-Sienkiewicz.

Pracownikiem Akademii Muzycznej jest od 1995 roku. Pracuje jako akompaniator i nauczyciel fortepianu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu.

W latach 2002–2012 pełniła funkcję Kierownika Sekcji Fortepianu. W latach 2006–2008 była również Prodziekanem Wydziału ds. studiów zaocznych specjalności Jazz i Muzyka Rozrywkowa, a od 2008 do 2012 roku Prodziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.

W 1980 r. rozpoczęła pracę w ZSM I i II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, jako akompaniator i nauczyciel fortepianu. Obecnie jest nauczycielem gry na fortepianie zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin.