Zarządzenie nr 102/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zgłaszania zapotrzebowania na pakiety promocyjne do wydarzeń organizowanych przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 101/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie stawek honorariów wydawniczych obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 100/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2022

Zarządzenie nr 99/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 98/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów kameralistyka na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 97/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki brutto dodatku funkcyjnego dla pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 96/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 95/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 94/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania akademickiego tytułu honorowego doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 93/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad służących zmniejszeniu zużycia całkowitego energii elektrycznej w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku

Zarządzenie nr 92/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 91/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości zwrotnej kaucji za korzystanie ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 90/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przetrzymanie materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 89/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zarządzenie nr 88/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad służących zmniejszeniu zużycia całkowitego energii elektrycznej w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zarządzenie nr 87/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów rachunków do wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego oraz recenzenta w przewodzie doktorskim i w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora osobom niezatrudnionym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 86/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu:
- Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na studia) w ramach programu Erasmus+,
- Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na praktykę) w ramach programu Erasmus+.

Zarządzenie nr 85/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad wydawania dokumentów związanych z ukończeniem studiów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 84/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Bibliotecznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 83/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 82/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 81/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki na zadania związane z pomocą materialną dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 80/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości jednorazowego wynagrodzenia brutto za działania artystyczne, naukowe i dydaktyczne podejmowane na podstawie umów cywilnoprawnych przez osoby spoza Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 79/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wymiaru godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 78/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu dostępności ds. wdrożenia zaleceń wynikających z audytu wewnętrznego dotyczącego dostosowania Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie nr 77/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 76/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 75/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Międzywydziałowej Katedry Akompaniamentu

Zarządzenie nr 74/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia terminu i trybu składania prac dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 73/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zasad sporządzania wykazu najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz wydawania zaświadczeń dla potrzeb umarzania kredytu studenckiego

Zarządzenie nr 72/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu stosowania procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 71/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku o przynależności do Katedry

Zarządzenie nr 70/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 69/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie utworzenia Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 68/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Skrzypiec i Altówki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 67/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie utworzenia Katedry Skrzypiec i Altówki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 66/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie likwidacji Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 65/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odwołania Pana prof. dra hab. Tadeusza Samerka ze stanowiska Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 64/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Pana prof. dra Andrzeja Nanowskiego na pełniącego obowiązki Kierownika Katedry Musicalu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 63/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania licencji do korzystania z fotografii, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 62/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zgłaszania wydarzeń organizowanych przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 61/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zgłaszania informacji o sukcesach osób ze wspólnoty akademickiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 60/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Wydziałowego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 59/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2022 r. w sprawie odwołania Pana prof. dra Andrzeja Nanowskiego ze stanowiska Kierownika Katedry Musicalu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 58/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 19/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 roku

Zarządzenie nr 57/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zasad kwalifikacji i realizacji mobilności pracowników w ramach programu ERASMUS+ KA171 (współpraca z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z programem)

Zarządzenie nr 56/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki brutto dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 55/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania Kierownika Międzywydziałowej Katedry Akompaniamentu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 54/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści zarządzenia nr 34/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2022 roku

Zarządzenie nr 53/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 52/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie finansowania kosztów postępowania doktorskiego wszczętego po dniu 1 października 2019 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 51/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku rekrutacji na studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku obywateli Ukrainy posiadających dokument nadania numeru PESEL ze statusem UKR

Zarządzenie nr 50/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przelanie na indywidualne subkonto studenta/doktoranta/słuchacza opłaty dokonanej na niewłaściwy rachunek bankowy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 49/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania dodatkowego członka Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 48/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2022 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w treści „Procedury zawierania umów, gromadzenia dokumentacji oraz pobierania opłat związanych ze studiowaniem w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku obywateli Chińskiej Republiki Ludowej”

Zarządzenie nr 47/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji trybu i zasad przyjęcia na studia obywateli Ukrainy ze statusem PESEL UKR Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 46/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 45/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie odwołania Pana dra Macieja Gańskiego z pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 44/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie odwołania Pani dr hab. Bogumiły Weretki-Bajdor ze stanowiska Kierownika Międzywydziałowej Katedry Akompaniamentu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 43/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki brutto godziny zleconej realizowanej przez pedagogów zatrudnionych do realizacji zajęć na studiach podyplomowych Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej, prowadzonych w języku polskim oraz języku angielskim w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 42/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki brutto godziny ponadwymiarowej realizowanej przez pedagogów na studiach podyplomowych Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej prowadzonych w języku polskim oraz języku angielskim w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 41/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu:
- Zasad udziału w mieszanych programach intensywnych (MPI) (Blended Intensive Programmes) w ramach programu Erasmus+ – aMuz jako partner,
- Zasad udziału w mieszanych programach intensywnych (MPI) (Blended Intensive Programmes) w ramach programu Erasmus+ – aMuz jako koordynator.

Zarządzenie nr 40/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu:
- Zasad kwalifikacji i realizacji mobilności pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w ramach programu Erasmus+ – KA131

Zarządzenie nr 39/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu:
- Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na studia) w ramach programu Erasmus+,
- Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na praktykę) w ramach programu Erasmus+.

Zarządzenie nr 38/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz Studium Pedagogiczne w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 37/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji doktoranckich do rozpoznawania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i projakościowego dla uczestników studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 36/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 35/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 34/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańskuw roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 33/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 32/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu grilla studenckiego organizowanego w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 31/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 30/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie czasowego wstrzymania obowiązywania zarządzenia nr 101/2020 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2020 roku

Zarządzenie nr 29/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie czasowego zniesienia obowiązku zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 28/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu i trybu składania prac dyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 27/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Wydziałowego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 26/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 25/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Domów Studenckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia 15 kwietnia 2022 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku niebędących nauczycielami akademickimi 

Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych w związku ze zmianą najemcy Restauracji Domu Muzyka „Harmonia”

Zarządzenie nr 22/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie czasowego zniesienia obowiązku zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 21/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad pomocy przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 20/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 r. o zmianie zarządzenia nr 32/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 19/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia Pana prof. dra hab. Marcina Tomczaka w pełnieniu obowiązków Kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz powołania Pani dr hab. Beaty Wróblewskiej na pełniącą obowiązki Kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zniesienia czasowego zakazu zawierania umów najmu sal i powierzchni znajdujących się na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 16/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zniesienia zakazu odwiedzin gości zewnętrznych w Domach Studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ustalenia limitu punktów ECTS dla studentów studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 14/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 13/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ustalenia limitu podstawowej puli egzemplarzy promocyjnych i obowiązkowych dla publikacji naukowych i fonograficznych wydanych w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku lub publikacji naukowych i fonograficznych wydanych u zewnętrznego Wydawcy, których dystrybucja i promocja prowadzona będzie w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 12/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zniesienia limitów w zakresie ilości osób uczestniczących w charakterze publiczności w wydarzeniach organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 11/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku kosztów za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

Zarządzenie nr 10/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru w trybie konkursowym oraz ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 9/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wsparcia w zakresie zakwaterowania w domach studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku dla obywateli Ukrainy

Zarządzenie nr 8/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ograniczenia ilości osób uczestniczących w charakterze publiczności w wydarzeniach organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 17 lutego 2022 roku do odwołania

Zarządzenie nr 6/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia ilości osób uczestniczących w charakterze publiczności w wydarzeniach organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 17 stycznia 2022 roku do odwołania

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 3/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia limitu punktów ECTS dla studentów studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 2/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu stosowania procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 17 stycznia 2022 roku do odwołania