en
menu

Zarządzenie nr 53/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dodatkowego dla członków Komisji Rekrutacyjnych dla kandydatów na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dodatkowego dla członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru w trybie konkursowym do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania przez pracowników i studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w okresie od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu parkingu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzania egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 41/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Procedury odmrażania Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzania w terminie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 3 lipca 2020 roku egzaminów dyplomowych w trybie tradycyjnym w siedzibie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnej pracy nauczycieli akademickich (pianistów-akompaniatorów) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przygotowujących się w terminie 18 czerwca 2020 r.-3 lipca 2020 r. do egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków umożliwienia kandydatom na studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku dokonania w dniach 25-26 czerwca 2020 w siedzibie Akademii nagrania programu egzaminacyjnego na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 34/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia w trybie online drugiej tury wyborów Rektora oraz wyboru członków Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia wyborów członków Kolegium Elektorów oraz Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu sklepu internetowego Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania w dniach 1-5 czerwca 2020 r. przez uczestników rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w celu nagrania materiału niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu kierunkowego w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania przez studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia planujących ukończenie studiów do dnia 4 lipca 2020 roku oraz uczestników studiów doktoranckich planujących przystąpienie do egzaminów końcowego do dnia 4 lipca 2020 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzania indywidualnych zajęć dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia planujących ukończenie studiów do dnia 4 lipca 2020 roku oraz dla uczestników studiów doktoranckich planujących przystąpienie do egzaminów końcowych do dnia 4 lipca 2020 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia nowego terminu i trybu składania prac dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania przez studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku planujących ukończenie studiów do dnia 4 lipca 2020 roku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania przez Akademię Muzyczną Stanisława Moniuszki w Gdańsku kosztów za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w okresie ograniczenia działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku spowodowanego sytuacją epidemiologiczną w kraju

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji nauczania w systemie na odległość w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania wszelkich wydarzeń, uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, artystycznym i naukowym w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2020 roku

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zawieszenia wszelkich wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki do krajów azjatyckich i do Włoch oraz zawieszenia przyjazdów z tych państw do odwołania

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu do opracowania dokumentacji związanej z powołaniem Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Zakładowego Planu Kont Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lutego 2020 r.

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania dokumentacji związanej z powołaniem Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przetrzymanie książek udostępnianych przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Głównej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 3/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku procedury postępowania w związku z występującymi na terenie kraju przypadkami zachorowań spowodowanymi koronawirusem 2019-nCoV

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu rejestracji oraz działania organizacji uczelnianych studentów i organizacji uczelnianych doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów (wyjazdy na praktyki) w ramach programu ERASMUS+