Urodził się 11 czerwca 1983 roku w Chojnicach. Edukację muzyczną rozpoczął w PSM I stopnia w Chojnicach, a następnie w PSM II stopnia w Szczecinku w klasie gitary. W 2007 roku ukończył z wyróżnieniem studia muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, zdobywając tytuł magistra sztuki w dwóch specjalnościach: Dyrygentura Chóralna i Edukacja Muzyczna. Od tego samego roku jest pracownikiem naukowym w tejże Akademii. Od 2010 roku jest dyrygentem dwóch chórów akademickich: Chóru Uczelnianego Gdańskiej Akademii Muzycznej, który przygotował do wykonania m.in. Mszy Koronacyjnej W.A. Mozarta, Missa Miseri Cordis L Kułakowskiego, kantaty scenicznej Carmina Burana Carla Orffa czy VIII symfonii G. Mahlera oraz Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Gdańsku, z którym wielokrotnie występował na koncertach w Gdańsku. Z chórem Kameralnym zdobył Grand Prix oraz zloty dyplom w kategorii Muzyka Sakralna na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Mundus Cantat w Sopocie w maju 2012 roku oraz złoty dyplom oraz II miejsca w Kategorii Chórów Kameralnych na I Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w lutym 2012 roku. Poza tym Błażej Polom pracuje również w swoim rodzinnym mieście Chojnicach, gdzie jest dyrygentem dwóch chórów: Chóru Cantabile działającego przy parafii MB Fatimskiej oraz Chóru Szkoły Muzycznej I stopnia.
 
Błażej Połom obok pracy artystycznej i dydaktycznej jest również działaczem kultury. Jest dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria” w Chojnicach, a także współorganizatorem Pomorskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Chóralnej w Chojnicach.