Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Rytmiki i Wychowania Muzycznego, specjalności rytmika (dyplom z wyróżnieniem).

Po ukończeniu studiów zatrudniona w tejże uczelni na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu. Obecnie prowadzi zajęcia ze studentami specjalności rytmika – wykłada przedmioty kierunkowe. Pracuje także jako nauczyciel rytmiki i kształcenia słuchu w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu. Wielokrotnie uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego biorąc czynny i bierny udział w licznych warsztatach, seminariach, konferencjach, sesjach naukowych oraz kongresach rytmiki. Odbywały się one zarówno w kraju (Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań), jak i za granicą (Coventry, Genewa, Wiedeń). Jest współorganizatorem wielu Koncertów Interpretacji Ruchowych Muzyki adresowanych do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz słuchaczy uniwersytetu III wieku.