Dyrygent i animator życia muzycznego. Ukończył wydziały: Instrumentalny oraz Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem, 1995), studiował dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Posiada wykształcenie podyplomowe – Studia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej na Uniwersytecie Gdańskim (2002), Polityka i Zarządzanie Oświatą w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku (2017), Master of Business Administration (MBA) w Aston American University – USA (2018). W r. 2000 uzyskał kwalifikacje I st. w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (doktor sztuki muzycznej), a w 2006 r. stopień doktora hab. w dyscyplinie dyrygentura w Akademii Muzycznej w Krakowie. W roku 2008 powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W roku 2011 uzyskał nominację z rąk Prezydenta RP do tytułu profesora sztuk muzycznych w wyniku przeprowadzonego postępowania do tytułu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Odbył liczne podróże artystyczne jako dyrygent i wykładowca, zarówno w kraju jak i za granicę, m.in. do Niemiec, Francji, na Litwę, Węgry, Ukrainę, do Włoch, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Republiki Czeskiej, Turcji, Ekwadoru. Zawodowo związany z Akademią Muzyczną im. S. Moniuszki w Gdańsku, najpierw jako asystent (od 1996 r.), adiunkt (od 2000 r.), profesor nadzwyczajny (od 2008 r.), a od roku 2012 mianowany na stanowisku profesora zwyczajnego. W macierzystej Uczelni pełnił funkcję Prodziekana, a następnie Dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki (dwie kadencje; w tym czasie Wydział IV AM uzyskał czołowe wyniki w parametryzacji jednostek naukowych, a także bardzo wysokie wyniki akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Jako dyrygent prowadził m.in. zespoły: chór „CANTILENA” Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Nowowiejskiego (Gdańsk), chór „CANTATA” Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (Elbląg), orkiestrę symfoniczną Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, orkiestrę symfoniczną Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, Sopocki Chór Kameralny „CONTINUO”. Z prowadzonymi chórami zdobył wiele nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych, wielokrotnie czołowych, a także reprezentował Polskę na festiwalach. Wielokrotnie dyrygent połączonych zespołów z okazji wielkich koncertów okolicznościowych, m.in. z okazji wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Elblągu (1999), w Bazylice Mariackiej w Gdańsku (Wielki Koncert Papieski, 2003). Promotor przewodów doktorskich, recenzent przewodów doktorskich i habilitacyjnych, postępowań do tytułu profesora oraz publikacji, wielokrotnie powoływany na recenzenta także przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Wielu absolwentów klasy dyrygentury prof. Waldemara Górskiego działa obecnie bardzo aktywnie, będąc rozpoznawalnymi dyrygentami, animatorami i pedagogami.

Odznaczony wielokrotnie za osiągnięcia w zakresie kultury i sztuki oraz edukacji (m.in. „Brązowym krzyżem zasługi” od Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”, Honorową Odznaką „Zasłużony działacz kultury”, medalem „Za zasługi dla Warmii i Mazur”, Honorową „Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr”, Medalem okolicznościowym prezydenta Gdańska „z okazji 550 lat Ukoronowania Herbu Gdańska przez Króla Polski Kazimierza Jagiellończyka”, nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nagrodą Prezydenta Elbląga, nagrodami Rektorów Akademii Muzycznej w Gdańsku, Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, oraz wieloma dyplomami i listami gratulacyjnymi. Koordynator, organizator i wykładowca w regionie pomorskim Seminariów Metodyczno-Warsztatowych w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Wykładowca warsztatów dyrygenckich w kraju i za granicą. Członek Rady Artystycznej festiwali „Mundus Cantat” – Sopot, Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie, także juror wielu konkursów poświęconych muzyce chóralnej. Inicjator i kreator programu i studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku dyrygentura. Inicjator powołania stowarzyszeń muzycznych prężnie organizujących życie kulturalne. Redaktor naczelny czasopisma naukowego SZTUKA | KULTURA | EDUKACJA. Od roku 2012 Dyrektor artystyczny oddziału gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Od 2016 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Doktoranckich Projektów Artystycznych w Instytucie Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Akademii Muzycznej w Gdańsku jako inicjator przekształceń z dotychczasowej Katedry Dyrygentury Chóralnej w nową jednostkę artystyczno-naukową. Swoją bieżącą działalność artystyczną koncentruje od września 2017 r. na pracy z Chórem Opery Bałtyckiej w Gdańsku jako Kierownik Artystyczny i Dyrygent tego zespołu.