Absolwentka dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej dyrygentura nadany uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Dyrygentka działających od lat w Kartuskim Centrum Kultury chórów Cartusia i Kakofonia. Od 2007 roku wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku Jazz i muzyka estradowa, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Wokalistyki Jazzowej. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Prowadzone przez nią zespoły są laureatami wielu krajowych oraz międzynarodowych konkursów i festiwali.

Nagrody zdobyte wraz z prowadzonymi zespołami:

 • 1996
  I miejsce na X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi (chór Cartusia)
 • 1997
  Brązowy Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie Chórów A’ Cappella w Bydgoszczy (chór Cartusia)
 • 1998
  Brązowy Kamerton na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów A’ Cappella w Bydgoszczy (chór Cartusia)
 • 2005
  I miejsce i Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie kompozycji F. Nowowiejskiego na IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie (chór Cartusia)
  I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (chór Cartusia)
 • 2007
  Złoty Dyplom w kategorii chórów świeckich na Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (chór Cartusia)
  Srebrny Dyplom w kategorii muzyki sakralnej na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat” w Sopocie (chór Cartusia)
  I miejsce na II Festiwalu Cantate Domino w Krakowie (chór Cartusia)
 • 2008
  Złoty Dyplom na III Ogólnopolskim Konkursie Ars Liturgica w Gnieźnie (chór Cartusia)
 • 2009
  Złota Struna i Nagroda Specjalna ks. Kardynała Dziwisza na IX Małopolskim Konkurs Chórów „O złotą strunę” w Niepołomocach (chór Cartusia)
  Brązowy Dyplom na V Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat”   (chór Kakofonia)
  I miejsce na III Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł (chór Cartusia)
 • 2010
  III miejsce na I Krakowskim Festiwalu Chóralnym (chór Cartusia)
 • 2011
  Srebrny Dyplom na VII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat”w Sopocie (Jazzowy zespół wokalny Akademii Muzycznej w Gdańsku)
 • 2012
  Srebrny Dyplom na VII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat”w Sopocie ( Jazzowy zespół wokalny Akademii Muzycznej w Gdańsku)
  Złoty Dyplom na VIII Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Gaude Cantem”w Bielsku-Białej (chór Cartusia)
 • 2013
  Złoty Dyplom w kategorii chóry żeńskie oraz Złoty dyplom w kategorii muzyka sakralna na I Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Chóralnym im. M. Kopernika „Per Musicam Ad Astra” w Toruniu (chór Cartusia)
 • 2014
  I miejsce w kategorii gospel i muzyki rozrywkowej na XVII Łódzkim Festiwalu Chóralnym (Jazzowy zespół wokalny Akademii Muzycznej w Gdańsku)
 • 2016
  Srebrny Dyplom w kategorii muzyka sakralna na na XII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat”w Sopocie (chór Cartusia)
  Srebrny Dyplom w kategorii spiritual, gospel and jazz na na XII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Mundus Cantat”w Sopocie (Jazzowy zespół wokalny Akademii Muzycznej w Gdańsku)
  Złoty Dypolm na XXVIII Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Ormińskiego w Rumi (chór Cartusia)
  Srebrny Dypolm na XXVIII Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Ormińskiego w Rumi ( chór Kakofonia)
  Nagroda za najlepsze wykonanie pieśni w języku kaszubskim na XXVIII Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Ormińskiego w Rumi (chór Cartusia)

Nagrody indywidualne oraz odznaczenia:

 • 1996
  Nagroda dla najlepszego dyrygenta wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A’ Cappella w Bydgoszczy
 • 1997
  Dyplom 1000-lecia za propagowanie tysiącletniej historii Gdańska wśród dzieci i młodzieży
 • 1999
  Platynowa płyta za CD „Kolędy śpiewają dzieci” chóru Cartusia
 • 2000
  Nagroda dla najlepszego dyrygenta wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A’ Cappella w Bydgoszczy
 • 2003
  Nagroda Dyrektora Centrum Kultury za szczególne zasługi na niwie artystycznej i kulturalnej
  Nagroda Burmistrza Kartuz Lokalne Partnerstwo w kategorii „Kultura”
  Odznaka „Zasłużony dla Kartuz” przyznana przez Towarzystwo Miłośników Kartuz
 • 2004
  Nominacja do nagrody Starosty Powiatu Kartuskiego „Perła Kaszub” w kategorii „Kultura”
 • 2005
  „Perła Kaszub”, nagroda Starosty Powiatu Kartuskiego w kategorii „Kultura”
  2007
  Nagroda Dyrektora Centrum Kultury za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • 2008
  Nagroda Dyrektora Centrum Kultury z okazji 15-lecia istnienia chóru Cartusia za szczególne osiągnięcia na niwie kultury
 • 2010
  Nagroda Dyrektora Centrum Kultury za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy oraz za staranną aktywną i rzetelną pracę na rzecz rozwoju kultury
 • 2014
  „Perła Kaszub” nagroda Starosty Powiatu Kartuskiego w kategorii „Kultura”

  „Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
  Nagroda Dyrektora Centrum Kultury za szczególne osiągnięcia i efekty w pracy zawodowej
 • 2015
  Nagroda Dyrektora Centrum Kultury z okazji 25-lecia pracy artystycznej i 20-lecia pracy w Kartuskim Centrum Kultury
 • 2016
  „Osobowość Roku”, nagroda Dziennika Bałtyckiego za rok 2015 w kategorii „Kultura”
  Kärteskô Skra” Nagroda Burmistrza Kartuz za zasługi i wybitne osiągnięcia na rzecz gminy w kategorii kultura.

Wydane płyty:

 • „Kolędy śpiewają dzieci” (1998)
 • „Tędy lub owędy” (2000)
 • „Veni Domine” (2002)
 • „Przylecieli aniołkowie” (2005)
 • Singiel „Oni” nagrany wraz z Krystyną Stańko (2006)
 • „Missa Miseri Cordis” Leszka Kułakowskiego (2008)
 • Koncert doktorski (2008)
 • „16:30” Chór Przyjaciół Ekolanu (2012)
 • „Voces Cartusiae” Chór Cartusia (2014)
 • „Kolaż” Jazzowe zespoły wokalne Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz chór Cartusia z KCK (2015)