Urodzony w 1980 roku. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Chełmie (w klasie skrzypiec) oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (dyrygentura chóralna oraz wychowanie muzyczne). W 2012 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, a w roku 2019 stopień doktora habilitowanego. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu gdańskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi zajęcia dyrygentury chóralnej, czytania partytur, wydziałowy Chór Mieszany oraz zespół instrumentalny dla praktyk studenckich. Od września 2012 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału (od 2020 roku III kadencję). Jest członkiem Rady Dyscypliny Artystycznej AM w Gdańsku. Pracuje także w Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, prowadząc chór dziecięcy oraz orkiestrę smyczkową.

Jest założycielem i dyrygentem chóru kameralnego Supra Vocalis Ensemble. Jest dyrygentem Gdańskiego Chóru Lekarzy działającego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. W latach 2006-2011 pełnił funkcję asystenta dyrygenta Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2007-2017 był koordynatorem regionalnym ogólnopolskiego projektu MKiDN „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska”, wspierającego rozwój chórów szkolnych.

Z prowadzonymi przez siebie zespołami występował w Polsce, jak i za granicą (w Czechach, Słowacji, Korei Południowej, sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku, czy sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach). Od roku 2005 ze swoimi chórami zdobył ponad 40 nagród na festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą (w tym kilkukrotnie Grand Prix, nagrody specjalne i nagrody dla najlepszego dyrygenta). Wśród wielu wymienić można Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Slovakia Cantat” w Bratysławie, Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej z nagrodą Petra Ebena w Pradze, Ogólnopolski Konkurs i Festiwal „Musica in Urbe” w Bydgoszczy, Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis”, Międzynarodowy Konkurs Chóralny „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku, Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra w Cieszynie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. S. Ormińskiego w Rumi, czy Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Mundus Cantat” w Sopocie. Bierze także czynny udział w pracach jury konkursów chóralnych i wokalnych.

Za swoją działalność artystyczną i dydaktyczną otrzymał wielokrotnie Nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. W 2010 roku był nominowany do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. W roku 2012 otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a w 2014 roku otrzymał Odznakę Honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2020 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

W swojej pracy zawodowej z chórami i ze studentami stawia przede wszystkim na dobrą atmosferę i na rozwijanie wrażliwości muzycznej, muzykalności poprzez skupianie się na interpretacji utworu ściśle powiązanej z przekazem treści słownych i emocji, brzmieniu zespołu, intonacji czy precyzji wykonania.

 

aktualizacja: 28.03.2023