Absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kierunku wychowanie muzyczne w specjalności rytmika. Ukończyła ponadto Studium Wychowania Muzycznego metodą Carla Orffa przy ówczesnej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dyplomowany socjoterapeuta oraz doświadczony praktyk w zakresie wczesnej edukacji muzycznej dziecka.

Jest autorką licznych publikacji poświęconych problematyce ruchu ekspresyjnego, gimnastyki twórczej oraz analizy ruchu według Rudolfa Labana. Uczestniczka i współorganizatorka konferencji krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku odbyła staż w ramach programu Erasmus w Conservatorio di musica Giuseppe Tartini w Trieście.

Pomysłodawczyni i organizatorka licznych warsztatów muzycznych zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Twórczyni seminariów umuzykalniających dla dziecięcych i młodzieżowych chórów uczestniczących w programie „Śpiewająca Polska” przy Narodowym Forum Muzyki. Współautorka projektu „Opera na start” prowadzonego w Operze Bałtyckiej w Gdańsku oraz koordynatorka Polskiej Akademii Dzieci w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Trenerka Nowoczesnego Tańca Edukacyjnego według Rudolfa Labana oraz autorka licznych inscenizacji słowno-muzycznych tworzonych we współpracy z placówkami przedszkolnymi na terenie Trójmiasta. W kręgu jej zainteresowań, obok znaczenia muzyki w harmonijnym rozwoju dziecka, pozostają techniki szybkiego czytania, strategie pamięciowe oraz skuteczne techniki autoprezentacji.

Jej pasją jest ruch i taniec oraz ich terapeutyczne oddziaływanie na psychofizyczną sferę człowieka.

Od 2012 roku asystent w Katedrze Pedagogiki Muzyki na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

W 2018 roku uhonorowana nagrodą JM Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za całokształt pracy artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej.