Urodzony w rodzinie, której muzyczne korzenie sięgają XIX wieku, Sebastian Hamann dorastał otoczony i inspirowany muzyką, najpierw
w Skandynawii, a później w Niemczech. Jego wykształcenie muzyczne jako skrzypka i altowiolisty pozwoliło mu od młodości występować i wygrywać międzynarodowe konkursy jako solista, kameralista i koncertmistrz na całym świecie. Równolegle z działalnością wykonawczą, od początku lat 90. prowadzi działalność pedagogiczną pod wpływem swojego nauczyciela, w duchu nieustannego dążenia do „doskonałości i czystości brzmienia”.

Jego pedagogami byli Serge Collot, Nora Chastain, Emanuel Hurwitz, Henry Meyer, Miriam Fried, Walter Levin, Uwe-Martin Haiberg, Winfried Rademacher, Conrad von der Goltz, Heinrich Schiff i William Pleeth. Po profesurach na Uniwersytecie w Lubece, Frankfurcie nad Menem i Uniwersytecie w Bazylei, Sebastian Hamann dołączył do wydziału w Lucerne School of Music w 2004 roku. Jego studenci
są laureatami nagród takich międzynarodowych konkursów, jak m.in. Konkurs ARD w Monachium, Franz Schubert Competition w Graz
i Charles Hennen Concours w Heerlen, a obecnie zajmują stanowiska w orkiestrach i instytucjach edukacyjnych na całym świecie.
Jego długa kariera muzyczna została wzmocniona bogatym doświadczeniem jako koncertmistrz w Essen, Frankfurcie, Kolonii, Lubece oraz jako gościnny koncertmistrz Mahler Chamber Orchestra i Balthasar Neumann Ensemble. Sebastian Hamann znany jest również
z międzynarodowej kariery jako solista i pierwszy skrzypek Kwartetu Amati i Miró Trio, a także jako dyrygent Camerata Hanseatica Gdańsk i Lucerne Chamber Orchestra. Występował na wielu festiwalach, m. in.: Schleswig-Holstein Musik Festival, Ravinia Festival
w Chicago, Rheingau Musik Festival, Gstaad Menuhin Festival, Sion Festival, Biennale de quatuors à cordes w Paryżu. Z pasją łączy żywą różnorodność swojej kariery koncertowej z działalnością dydaktyczną, kierując się pragnieniem wyszkolenia swoich studentów, aby byli kreatywnymi i ciekawymi muzykami.

Jesienią 2014 roku został mianowany profesorem skrzypiec w Hochschule für Musik we Freiburgu (następca prof. Rainera Kussmaula).
Od października 2022 roku został Profesorem współpracującym w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.