Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w 1976 roku.

Jako I fagocista-solista rozpoczął pracę zawodową w Orkiestrze Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Antoniego Wita. Od 1980 r. jest związany na stałe z orkiestrą symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, tu też od lat utrzymuje współpracę z Orkiestrą Kameralną Wojciecha Rajskiego.

Występował wielokrotnie jako solista i kameralista z orkiestrami w kraju i zagranicą, a także uczestniczył czynnie w najważniejszych festiwalach muzycznych Europy.

Brał udział w licznych prawykonaniach oraz nagraniach radiowych i telewizyjnych; z Orkiestrą Symfoniczną PFB dokonał m.in. polskiego prawykonania estradowego Koncertu na Fagot Andrzeja Panufnika.

Jako kameralista zespołów muzycznych o różnych formacjach: od 1982 r. członek Gdańskiego Tria Stroikowego, Gdańskiego Kwintetu Dętego i Oktetu Instrumentów Dętych, uczestniczył w ponad 500 koncertach z repertuarem od baroku do współczesności.

Od 1992 roku współpracuje z zespołem Kameralnym Pro Musica Antiqua, który od początku swego istnienia występuje z cyklem „Koncertów Letnich” w najbardziej znanych i atrakcyjnych miejscowościach w kraju, a także poza jego granicami. W bogatym repertuarze ważne miejsce stanowią utwory specjalnie skomponowane dla zespołu m.in. przez Marcina Błażewicza, Mariana Sawę,  Marka Sewena, Bernarda Chmielarza, Marka Czerniewicza czy Tadeusza Kassaka. Za swoje dokonania Zespół został uhonorowany wieloma nagrodami, w tym: „Atut-94”, „Złotą Płytą” firmy fonograficznej DUX, oraz Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla kultury polskiej.

Poza działalnością koncertową prowadzi kursy mistrzowskie i interpretacyjne dla fagocistów i Zespołów Kameralnych.

W 2001 r. został wpisany na listę Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Uczestniczy w powoływanych przez Centrum Edukacji Artystycznej i Ministerstwo Kultury i Sztuki pracach  rzeczoznawców opracowujących programy nauczania, a także programy ogólnopolskich przesłuchań dla fagocistów. Jest zapraszany do udziału, a także do przewodniczenia w pracach jury krajowych i międzynarodowych konkursów muzyki kameralnej i instrumentów dętych. Wielokrotnie był także recenzentem w przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia.

Za dotychczasową działalność został uhonorowany m.in. medalem 50-lecia Akademii Muzycznej w Gdańsku i odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2001 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Srebrnym Krzyżem Zasługi.