Pianista, nauczyciel akademicki. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w Szkole Muzycznej w Słupsku, początkowo pod kierunkiem Ewy Borgieł, a następnie u Barbary Zielińskiej. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Zbigniewa Śliwińskiego i studia podyplomowe w Lucernie (Szwajcaria) w klasie fortepianu prof. Iwana Klansky’ego. Od 1992 roku prowadzi klasę fortepianu w macierzystej uczelni, a także w ZPSM w Elblągu i ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu. Laureat ogólnopolskich konkursów, festiwali, wielokrotny stypendysta Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, zdobywca nagród pozaregulaminowych na XII Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1990). Występował jako solista i kameralista w większości polskich filharmonii, a także w wielu krajach Europy (Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Hiszpania, Rosja, Finlandia, Szwecja), Afryki (Maroko, Tunezja) i w USA. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a także dla Fundacji ‘Maestro’ w Los Angeles z muzyką Debussy’ego i Ravela. Wychował wielu laureatów międzynarodowych konkursów pianistycznych i kameralnych. Prowadzi kursy mistrzowskie w kraju i za granicą (m.in. w Chinach), bierze udział w pracach jury konkursów pianistycznych. Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.