Trębacz, urodzony 21.02.1988 r. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie trąbki prof. Szymona Pawłowskiego oraz mgra Adama Stachowiaka.
W 2019 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne.

Swoje umiejętności doskonalił na wielu kursach mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez prof. Igora Cecocho, prof. Richarda Stoelzela, prof. Otto Sautera, Gabora Boldoczki, Richarda Carsona Steuarta, Sergieja Nakariakova. Jest Laureatem I Nagrody konkursu „Etiuda 2005” w Szczecinie. Brał udział również w wielu innych konkursach trąbkowych ogólnopolskich i międzynarodowych.

Od 2009 r. pracuje na stanowisku pierwszego trębacza w Operze Bałtyckiej, z którą występował również w Niemczech, Francji czy Chinach. Współpracuje także z innymi orkiestrami: Polską Filharmonią Kameralną Sopot, z którą wielokrotnie koncertował na międzynarodowych festiwalach w Europie z udziałem wybitnych solistów takich jak: Alena Baeva, Elisabeth Leonskaja czy Reinhold Fredrich oraz z Polską Filharmonią Bałtycką odbywając z nią tournées m.in. na terenie Niemiec, Białorusi i Ukrainy.

Jako solista występował z Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Gdańsku, wykonując premierę kompozycji Kamila Cieślika czy Orkiestrą Kameralną PROGRESS wykonując m.in. I Koncert c-moll op. 35 na fortepian, trąbkę i orkiestrę smyczkową Dymitra Szostakowicza.

Brał udział w dokonaniu światowej premiery nagrania Concerto da camera Simona Laksa zarejestrowanej przez CD Accord, a wraz z Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Gdańsku dokonał nagrań dla firmy DUX utworów muzyki współczesnej, kompozytorów związanych z Gdańskiem.

Prowadzi ożywioną działalność w zakresie kameralistyki. Jest założycielem kwintetu dętego „Quintet Brass” oraz zespołu trąbkowego „Tutte Trombe”, w którego skład wchodzą m.in. jego absolwenci, studenci czy uczniowie, zdobywając liczne nagrody na konkursach w kraju i za granicą. Wraz z Adamem Sadowskim (organy) koncertuje w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach organowych i muzyki kameralnej, m.in. Festival Internazionale Storici Organi della Valsesia (Włochy).

Ważne miejsce w jego aktywności zawodowej zajmuje pedagogika. Od 2012 r. zatrudniony w macierzystej uczelni jako pedagog trąbki, gdzie w 2019 roku objął stanowisko adiunkta. Od 2015 r. pracuje również jako nauczyciel w klasie trąbki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku. Prowadzi liczne warsztaty muzyczne dla trębaczy w gdańskim regionie szkół muzycznych oraz bierze udział w pracach jury konkursów w Polsce i za granicą.

Ponadto od 2015 roku jest inicjatorem, organizatorem i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” oraz Międzynarodowych Warsztatów Trąbkowych im. prof. Szymona Pawłowskiego w Gdańsku.