Bogna Czerwińska-Szymula jest Kierownikiem Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa oraz współzałożycielką i Dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Duetów Fortepianowych w Gdańsku.

Z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Grażyny Fiedoruk-Sienkiewicz oraz studia podyplomowe w tej samej klasie. W czasie studiów kształciła się również w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej.

W 2016 r. otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W roku 2022 – stanowisko Profesora Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Artystka jest laureatką wielu konkursów krajowych i międzynarodowych jako pianistka i kameralistka, m.in.: VII Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. M. Ogińskiego w Smorgoniach (Białoruś, 2002), III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku (2003) oraz XXXIII Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Vittorio Gui we Florencji (2010). Koncertowała w wielu ośrodkach Polski oraz we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Anglii, USA i na Białorusi. Była zapraszana i występowała na międzynarodowych festiwalach muzycznych w Niemczech i we Francji oraz różnorodnych ogólnopolskich festiwalach muzycznych.

Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: Nelsona Goernera, Jerzego Marchwińskiego, Duo Pepicelli. Była stypendystką renomowanych letnich kursów muzycznych w Interlochen (USA) oraz wielokrotną stypendystką Prezydenta Miasta Gdańska.

Odnosi wyjątkowe sukcesy na międzynarodowych konkursach jako pedagog uczelnianych zespołów kameralnych – duetów fortepianowych i zespołów smyczkowych z fortepianem, m.in.: Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Bradshaw & Buono” w Nowym Jorku, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Allegro Vivo" w San Marino, Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa w Gdańsku, Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych w Białymstoku, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym fundacji imienia Fryderyka Chopina "Rome" w Rzymie, Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Ruse (Bułgaria), Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Premio Città di Padova w Padwie, Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Pietro Argento” w Gioia del Colle (Włochy), Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Reinholda Moritzevicha Glière’a (Moskwa), International Viennese Spring Music Competition (Wiedeń), Rome International Music Competition (Rzym), International Moscow Music Competition (Moskwa) i wielu innych.

W 2017 roku nakładem wydawnictwa DUX ukazała się ceniona przez recenzentów płyta Penderecki, Bacewicz, Tansman, na której w duecie ze skrzypaczką Karoliną Piątkowską-Nowicką wykonuje i promuje polskie sonaty i fantazję na skrzypce i fortepian.

W 2022 roku nagrała dla DUX fonograficzną premierę Kwartetu fortepianowego Józefa Krogulskiego wraz z muzykami: skrzypaczką Karoliną Piątkowską-Nowicką, altowiolistą Krzysztofem Komendarkiem-Tymendorf i wiolonczelistą Maciejem Kułakowskim.

Artystka jest również propagatorem zapomnianych utworów polskich kompozytorów XIX wieku: Juliusza Zarębskiego, Karola Mikulego, Edwarda Wolffa, Emanuela Kani, Karola Lipińskiego, Stanisława Niewiadomskiego i Pauliny Szalit, a także Friedricha Kalkbrennera i Ferdynanda Riesa. Pod jej redakcją utwory tych kompozytorów zostały opublikowane przez wydawnictwo Eufonium.

Brała czynny udział w wielu konferencjach naukowych dotyczących muzyki kameralnej o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Wykładała i prowadziła mistrzowskie kursy kameralne na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej pt. „Brahms – tajniki stylu” w Katowicach oraz na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej z cyklu „Partnerstwo w muzyce” w Warszawie. Ponadto głosiła wykłady na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kameralistyka a osobowość artysty kameralisty – pedagoga” w Bydgoszczy, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Systemy kształcenia studentów – kameralistów w uczelniach muzycznych w Polsce” w Krakowie, Ogólnopolskiej Sesji Naukowo-Artystycznej „Muzyka kameralna – wartości artystyczne, dydaktyczne i społeczne” w Gdańsku, Konferencji „Interdyscyplinarny model specjalności” poświęconej problemom kształcenia kameralnego (Warszawa), Jubileuszowej Konferencji Naukowej Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej w Łodzi „Kameralistyka wczoraj i dziś” oraz Sesji Naukowo-Artystycznej „Wiolonczela 3.0 Nowe trendy wykonawcze” w Gdańsku.

Jest współautorką publikacji naukowych: „Muzyka kameralna – wartości artystyczne, dydaktyczne i społeczne” oraz „50 lat Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku”.

Posłuchaj płyty na YouTubeaktualizacja: 30.01.2023