en

Z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Grażyny Fiedoruk-Sienkiewicz w 2003 roku, a w 2008 roku również studia podyplomowe w tej samej klasie. W czasie studiów uczyła się również w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. W 2012 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka na macierzystej uczelni, a w 2017 roku doktora habilitowanego.

Od najmłodszych lat występuje i jest laureatką wielu konkursów krajowych i międzynarodowych jako pianista i kameralista, m.in.: VII Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. M. Ogińskiego w Smorgonie (Białoruś 2002 r.), III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku (2003 r.) oraz XXXIII Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Vittorio Gui we Florencji (2010 r.). Koncertowała w wielu ośrodkach Polski oraz we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Anglii, USA i na Białorusi. Była zapraszana i koncertowała na międzynarodowych festiwalach muzycznych „Internationales Clavierfestival” w Niemczech i „Festimusical” we Francji oraz ogólnopolskich festiwalach muzycznych „Gwiazdy Promują”, „Sierpień Talentów” i w „Gdańskim Festiwalu Muzycznym”.

Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: Nelsona Goernera, Jerzego Marchwińskiego, Duo Pepicelli, Tomasza Tomaszewskiego. Była stypendystką renomowanych letnich kursów muzycznych w Interlochen (USA), oraz wielokrotną stypendystką prezydenta Gdańska. Odnosi wyjątkowe sukcesy jako pedagog duetów fortepianowych na międzynarodowych konkursach w Nowym Jorku, Paryżu, Padwie, San Marino, Rzymie, Białymstoku, Gioia del Colle (Włochy), Warszawie i Ruse (Bułgaria).

Artystka jest również propagatorem zapomnianych utworów polskich kompozytorów XIX wieku: J. Zarębskiego, K. Mikuli, E. Wolffa, E. Kani, F. Kalkbrenner’a, K. Lipińskiego, S. Niewiadomskiego, F. Ries’a i P. Szalit. Pod jej redakcją utwory te zostały opublikowane przez wydawnictwo Eufonium.

Bogna Czerwińska-Szymula od ukończenia studiów pracuje na macierzystej uczelni – Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jest współtwórcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Duetów Fortepianowych w Gdańsku.

Posłuchaj płyty na YouTubeaktualizacja: 7.05.2020