Gitarzystka, pedagog, starszy wykładowca Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i nauczyciel dyplomowany Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

Jest jedną z pierwszych absolwentek klasy gitary w Akademii Muzycznej w Gdańsku (dawniej – PWSM). Studiowała pod kierunkiem prof. Jana Paterka.

Jej działalność artystyczna i pedagogiczna rozpoczęła się w okresie, kiedy gitara klasyczna stawała się instrumentem głównym w szkołach muzycznych. Ze względu na brak wykwalifikowanych nauczycieli gry na tym instrumencie już w czasie studiów podjęła pracę pedagogiczną w PSM I stopnia im. H. Wieniawskiego w Gdańsku-Oruni.

Systematycznie doskonaliła swoją wiedzę, biorąc udział w wielu krajowych i międzynarodowych imprezach gitarowych (festiwalach, konkursach, wykładach, koncertach, warsztatach oraz lekcjach mistrzowskich) z udziałem najwybitniejszych gitarzystów i autorytetów ze świata gitary.

Uczestniczyła w roli jurora w wielu przesłuchaniach i konkursach gitarowych oraz prowadziła lekcje otwarte podczas warsztatów gitarowych.

Występowała też w roli prelegenta na sesjach naukowo-artystycznych, festiwalach, kursach i spotkaniach metodycznych, gdzie prezentowała swoje opracowania wielu zagadnień problemowych, m.in.:

 • Pisemne prace dyplomowe o tematyce gitarowej
  – informator cz. I – wydawnictwo Stowarzyszenie Gitariada z okazji VI Międzynarodowego Festiwalu „Gdańskie Spotkania Gitarzystów”,
 • Pisemne prace dyplomowe o tematyce gitarowej
  – informator cz. II wydawnictwo okazjonalne w ramach I Sesji Naukowo-Artystycznej w Łodzi,
 • Stan dorobku naukowego gitarystyki polskiej w świetle problematyki pisemnych prac dyplomowych o tematyce gitarowej,
  – wykład wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Sesji Naukowo-Artystycznej w Łodzi,
 • C. Tedesco – Appunti Preludi e Studi per chitarra op. 210 cz. 1, 2, 3, 4 – wartości dydaktyczne utworów
  – referat wygłoszony podczas III Ogólnopolskiej Sesji Naukowo-Artystycznej Gitarystyki Polskiej w Łodzi i opublikowany w Zeszycie Naukowym Akademii Muzycznej w Łodzi,
 • Manuel Maria Ponce – 24 Preludia na gitarę – wartości dydaktyczne utworów
  – wykład podczas IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowo-Artystycznej w Łodzi i opublikowany w Zeszycie Naukowym Akademii Muzycznej w Łodzi.

Emilia Majewska należy do ścisłego grona założycieli Stowarzyszenia Gitariada, które było platformą wielu ważnych inicjatyw programowych – popularyzujących gitarę i muzykę gitarową w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Była członkiem zarządu tej organizacji przez cały czas jej istnienia. Współtworzyła wiele projektów, w tym „Spotkania Metodyczne Gitarzystów”, które odbywały się w Gdańsku przez kilkanaście lat (9 edycji). Była też wicedyrektorem Międzynarodowego Festiwalu „Gdańskie Spotkania Gitarzystów”, a podczas VI edycji tej imprezy wystąpiła w roli wykonawcy w Kwartecie Gdańskim.

Zajmuje się głównie działalnością pedagogiczną i popularyzacją muzyki gitarowej w środowisku gdańskim; pełni też funkcję konsultanta ds. gitary w szkolnictwie muzycznym.

Wykształciła kilkudziesięciu absolwentów, spośród których wielu zdobywało nagrody i wyróżnienia na przesłuchaniach oraz na krajowych i międzynarodowych konkursach gitarowych.

Za swoją działalność została wielokrotnie uhonorowana nagrodami i odznaczeniami:

 • Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu za wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne (kilkakrotnie),
 • Nagroda Indywidualna II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce,
 • Nagroda Rektorska III stopnia w dowód uznania, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-artystycznej,
 • Nagroda Rektorska II stopnia za całokształt pracy dydaktycznej, artystycznej oraz upowszechnianie kultury,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
 • Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP,
 • Medal Złoty za długoletnią służbę Prezydenta RP,
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.