Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. Henryka Keszkowskiego. Doskonaliła swoje umiejętności na kursach wykonawczych w Austrii, we Włoszech i na Węgrzech. Współpracowała z gdańskimi zespołami orkiestrowymi, a szczególnie z Operą Bałtycką, gdzie w sezonie 1991/92 pełniła funkcję koncertmistrza.

W 1996 uzyskała kwalifikacje pierwszego, a w 2002 – drugiego stopnia w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku. W roku szkolnym 2007/2008 podjęła współpracę z Zespołem Szkół Muzycznych w Gdyni. M. Skorupa prowadziła wykłady, seminaria oraz liczne konsultacje metodyczne w szkołach muzycznych na terenie całego kraju. 30-krotnie pełniła funkcje jurora na krajowych i regionalnych konkursach i przesłuchaniach.

Występuje jako solistka i kameralistka. Dokonała licznych prawykonań dzieł polskich kompozytorów. Posiada szeroki repertuar obejmujący oprócz standardowych dzieł na skrzypce solo, skrzypce i fortepian także bogatą twórczość współczesnych kompozytorów. Wraz z pianistą Andrzejem Siarkiewiczem dokonała nagrań dla Polskiego Radia, zaś z gitarzystą Adamem Matyskiem – nagrań płytowych.

Brała udział w nagraniach płyt: Grzegorza Wieczorka – klarnet i monograficznego wydawnictwa, poświęconego twórczości Krzysztofa Olczaka. Od 2006 roku dołączyła do Duo Sopot (Anna Sawicka – wiolonczela, Elżbieta Rosińska – akordeon), tworząc Trio Sopot. Zespół ma w swoim repertuarze dzieła oryginalnie skomponowane na trio o takim składzie (Gubajdulina, Valpola, Murto), transkrypcje oraz zamawia utwory u współczesnych kompozytorów.

W latach 2016-2019 pełniła funkcję Prorektora ds. studenckich w Akademii Muzycznej w Gdańsku.