Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie klawesynu profesor Elżbiety Stefańskiej. Umiejętności swoje doskonaliła uczestnicząc w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich pedagogów jak: Zuzanna Ružičkowa, Hugette Dreyfus oraz Jacque Ogg.

W roku 1995 m.in. z jej inicjatywy powstała w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu klasa klawesynu, którą do dzisiaj prowadzi. Uczniowie jej są laureatami konkursów oraz stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Była również inicjatorką powołania Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. W. Landowskiej dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

Jest też prof. nadzwyczajnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie prowadzi klasę klawesynu, kameralistyki. Drugą kadencję pełni funkcje prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz kierownika Podyplomowego Studium Muzyki Dawnej, które tworzyła.

Brała udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów i przesłuchań klawesynowych. Prowadzi kursy mistrzowskie oraz konsultacje w szkołach muzycznych oraz Akademiach Muzycznych w całej Polsce.

Koncertuje jako solistka oraz kameralistka w kraju i za granicą. Brała udział w licznych Festiwalach. Współpracowała z wybitnymi artystami m.in. z W. Kuijkenem, B. Csologiem, R. Jabłońskim.

W latach 1996-2010 grała w zespole kameralnym Pro Musica Antiqua, z którym m.in. nagrała pięć płyt z muzyką epoki baroku oraz polską muzyką współczesną wydanych przez firmę DUX. W roku 2003 wraz z zespołem zdobyła złotą płytę przyznawaną przez firmę DUX, a w roku 2007 nagrodę przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepsi z Najlepszych”.

W roku 2003 została odznaczona przez Ministra Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w roku 2014 Brązowym Krzyżem Zasługi. Ma na swoim koncie również liczne nagrody Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, Dyrektora ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu oraz Dyrektora CEA.

Z jej inicjatywy w roku 2002 powstało Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej, w którym dwie kadencje pełniła funkcję prezesa. Jako członek zarządu była współorganizatorem dwunastu edycji Festiwalu Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA, podczas których można było usłyszeć wybitnych artystów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej z całej Europy.

Od 2010 roku jest wiceprezesem Fundacji Silva Rerum oraz członkiem zespołu Silva Rerum arte, z którym koncertuje w kraju i poza granicami (Niemcy, Słowenia, Czechy, Słowacja, Estonia). Zespół ma na swoim koncie płytę zatytułowaną 7 ptaków. W przygotowaniu jest płyta Barokowe bajki z udziałem aktorki Teatru im. J. Słowackiego Katarzyny Zawiślak-Dolny.

Jest koordynatorem sesji naukowo-artystycznej Sztuka włoskiego baroku, koordynatorem sesji C.P.E. Bach – w trzysetną rocznicę urodzin (ukoronowaniem sesji było wydanie, przez firmę DUX płyty z symfoniami C.P.E. Bacha, J. Haydna i L. Van Beethovena zrealizowane przez Orkiestrę Kameralną Akademii Muzycznej w Gdańsku, pod batutą S. Kuijkena), koordynatorem Letniej Akademii organizowanych przez Akademię Muzyczną w Gdańsku oraz cyklu spotkań zatytułowanych Spotkanie z mistrzem. Wraz z Fundacją Silva Rerum współorganizuje dwa Festiwale Cappella Angelica, Europa 1700 +/- oraz cykle edukacyjne Mała szkoła dawnej sztuki.