Studiowała flet barokowy w Akademii Muzycznej w Krakowie, psychologię stosowaną (UJ) oraz muzykoterapię (AM Łódź). Studia muzyczne kontynuowała w Konserwatorium w Amsterdamie, w klasie poprzecznych fletów historycznych prof. Martena Roota.

Autorka projektów intermedialnych, sytuujących flet barokowy w różnych kontekstach współczesnych. Przygotowuje je z artystami różnych dziedzin sztuki – tancerzami (Katarzyna Pastuszak, Tatiana Kamieniecka, Anna Haracz, Magdalena Przybysz, Ewa Szubstarska, Paulina Wysocka), rzeźbiarzami (Joost Bricken-Caarten), filmowcami (Anna Pankiewicz, Fundacja Nowych Ujęć), aktorami (Katarzyna Zawiślak-Dolny, Renia Gosławska) i innymi muzykami (Jacaszek, Maria Ka). Wykonuje także muzykę do filmów niemych.

Jest współzałożycielem i muzykiem zespołu instrumentów historycznych SILVA RERUM arte oraz prezesem Fundacji SILVA RERUM, działającej w Gdańsku, która we współpracy z Miastem Gdańskiem organizuje festiwale poświęcone muzyce dawnej w Trójmieście: CAPPELLA ANGELICA – Muzyka Aniołów Mariackich oraz Europa +/-1700. Współpracuje także z zespołami instrumentów historycznych: De Nederlandse Bachvereniging, Nieuwe Philharmonie Utrecht, Capella Cracoviensis, Collegium Cracoviensae, Sweelink Baroque Orchestra, Luters Bach Ensemble Groningen, Cracovia Barocca, Floripari i in. oraz z baletem dworskim Cracovia Danza.

Poza Akademią Muzyczną w Gdańsku współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym oraz Akademią Muzyczną w Krakowie, prowadząc zajęcia dla studentów kierunków Arteterapia (przedmioty psychologiczne i techniki relaksacyjne) i Muzykoterapia (improwizacja).

Stypendystka programu Rządu Holenderskiego „Top Talent”, Stichting Sweelinck Fond, Ministra Kultury RP, Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Małopolskiej Fundacji “Sapere Auso”, Fundacji im. St. Estreichera oraz Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago.

Od 2006 roku zamawia i przygotowuje prawykonania nowych utworów na flet barokowy, m.in. kompozytorów ukraińskich, polskich i holenderskich. W 2016 roku obroniła na Akademii Muzycznej w Gdańsku pracę doktorską poświęconą muzyce współczesnej na flet barokowy.


majamiro.com
facebook.com/maja.miro.wisniewska.traverso
Posłuchaj Maję Wiśniewską na YouTube